הפרדה מפלסית בני עטרות

תוכנית תתל/ 26/ 121

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: הפרדה מפלסית בני עטרות
מספר: תתל/ 26/ 121
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התוכנית:
1. יצירת מסגרת תכנונית להפרדה מפלסית במפגש בין דרך לבין מסילת ברזל תוך קביעת גשר מעל לרצועת המסילה.
2. התוויית דרכים חקלאיות חדשות.
3. ביטול המפגש הקיים על פני הקרקע בין מסילה לבין דרך.
4. קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף כולל שיקום דרכי גישה, שירות ומחנה קבלן.
5. קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך ולהכנת מסמכי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4690חלק6-10, 13
6308חלק96
7157חלק16, 23
7158חלק15, 20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. שנה עברית: התשסח .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה02/12/2007
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות15/11/2007תאריך פרסום: 15/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5738. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה03/09/2007
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות15/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר05/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/11/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים19/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה31/07/2006
קבלת תכנית בות"ל29/06/2006