הפרדה מפלסית כפר ויתקין

תוכנית תתל/ 26/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: הפרדה מפלסית כפר ויתקין
מספר: תתל/ 26/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להפרדה מפלסית במפגש בין דרך לבין מסילת ברזל תוך קביעת מעבר בגשר מעל רצועת המסילה.
2. קביעת מגבלות בנייה על השטחים הסמוכים לדרך ולמסילה.
3. קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף, כולל שיקום שטחים כלואים.
4. התווית דרך חדשה.
5. קביעת דרך זמנית לתקופת ביצוע העבודות, נשוא תכנית זו.
6. קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8349חלק1366-7, 13-14, 17-19, 22-23, 31-32, 34, 51-52, 98, 103, 115, 117, 121, 123, 134, 138-139, 146
8353חלק37, 70-71, 7424-29, 36, 40-43, 65, 68, 73, 75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/05/2007תאריך פרסום: 02/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5658. עמוד: 2582. שנה עברית: התשסז .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה18/03/2007
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה08/01/2007
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות17/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר13/11/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים19/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/08/2006
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה14/07/2006
קבלת תכנית בות"ל29/06/2006