הפרדה מפלסית עתלית מרכז

תוכנית תתל/ 25/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: הפרדה מפלסית עתלית מרכז
מספר: תתל/ 25/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להפרדה מפלסית במפגש בין דרך לבין מסילת ברזל, תוך 2. קביעת מעבר גשר מעל לרצועת המסילה.
3. קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף.
4. ביטול מפגש מאושר על פני הקרקע בין מסילה לבין דרך.
5. קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות חתומות
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התוכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעתלית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10535חלק2, 5, 19, 23, 29
10536חלק2
10538חלק4, 8, 10-11, 13-14
10541חלק25622, 27, 255, 259, 261
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2008תאריך פרסום: 24/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. שנה עברית: התשסח .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה01/06/2008
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה25/02/2008
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות26/03/2007תאריך פרסום: 26/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5645. עמוד: 2146. שנה עברית: התשסז .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות16/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: מעריב.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר11/02/2007
פרסום הכנת תכנית בעיתונים19/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/08/2006
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה13/07/2006
קבלת תכנית בות"ל29/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200800225/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800318/02/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73811/02/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200800329/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200701218/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200700930/04/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700430/04/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200700620/03/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72926/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200601904/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200601325/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות200600914/08/2006