הפרדה מפלסית פריאור

תוכנית תתל/ 28/ 158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: הפרדה מפלסית פריאור
מספר: תתל/ 28/ 158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
1. קביעת דרך לאזור תעשייה (אריזה ולוגיסטיקה).
2. קביעת שטח דרך לטיפול נופי.
3. קביעת דרך (לרבות מעל מסילת ברזל) לביטול.
4. קביעת הוראות לעריכת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
399חלק139-142, 148, 175-177, 179, 182-184
1120חלק30
1121חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. שנה עברית: התשסח .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה02/12/2007
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3377. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה18/06/2007
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הכנת תכנית בעיתונים19/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה07/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/08/2006
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא נדרש תסקיר07/08/2006
קבלת תכנית בות"ל29/06/2006