הפרדס הקטן

תוכנית תא/ 2935

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפרדס הקטן
מספר: תא/ 2935
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
דרום - מיזרח שכונת שפירא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6974חלק142
6981חלק52-54, 62-80, 83-84, 96, 99-100, 223, 230, 234, 241-24550-51, 98, 221, 235, 237
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום קביעת תנאים ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1765. שנה עברית: התשסז .
פרסום קביעת תנאים בעיתונים16/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 7830/10/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים16/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הכנת תכנית ברשומות25/06/2001תאריך פרסום: 25/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4996. עמוד: 3067. שנה עברית: התשסא .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית02/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72530/10/2006