הפרדת חלקה לצורך בנין -תכנון הרחבת דרך לגישה נוחה לחלקה הנוספת

תוכנית עח/ 49/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפרדת חלקה לצורך בנין -תכנון הרחבת דרך לגישה נוחה לחלקה הנוספת
מספר: עח/ 49/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפרדת חלקה לצורך בנין -תכנון הרחבת דרך לגישה
נוחה לחלקה הנוספת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
בית חזון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8364חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/1964תאריך פרסום: 23/01/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1066. שנה עברית: התשכד .
קבלת תכנית11/06/1963