הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.

תוכנית בר/ 158/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.
מספר: בר/ 158/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.
ב. קביעת זכויות והוראות בניה.
ג. חלוקה בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותשדמה

תיאור המיקום:
גוש 5017 מגרש 4.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5010חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 92שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/08/2003
קבלת תכנית30/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500308/02/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400226/01/2004