הפרדת מגרש מגורים א' מנחלה, קביעת גודל מגרש למגורים א'.

תוכנית בר/ 13/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפרדת מגרש מגורים א' מנחלה, קביעת גודל מגרש למגורים א'.
מספר: בר/ 13/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הפרדת מגרש מגורים א' מנחלה.
ב. קביעת גודל מגרש למגורים א'
ג. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחלוקה ורישום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4714חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 13ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1908. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים06/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית18/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 18. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה01/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/02/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/01/2003
קבלת תכנית30/12/2002