הפשרת קרקע חקלאית לבנית מאגר קולחים לקלוט מי שפכיםשל מועצה מקומית טירה וקיבוץ

תוכנית שד/ 126/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפשרת קרקע חקלאית לבנית מאגר קולחים לקלוט מי שפכיםשל מועצה מקומית טירה וקיבוץ
מספר: שד/ 126/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח חקלאי למאגר קולחין לשמוש חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןרמת הכובש

תיאור המיקום:
ישוב: רמת הכובש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7540חלק36-37, 39
7541חלק18-20, 22, 24-25, 29, 61-6221, 23, 26-27, 30-31, 60
7542חלק21-22, 27-28
7546חלק100-102, 107
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1992תאריך פרסום: 23/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3966. עמוד: 1900. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה13/11/1991
קבלת תכנית24/09/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900418/03/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500422/03/2005