הצבת מתקן תקשורת משותף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 208/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הצבת מתקן תקשורת משותף
מספר: 208/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצבת מתקן תקשורת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18564חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200704614/11/2007