הצבת תורן בגובה 7 מ' וחדר מכשירים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5749

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הצבת תורן בגובה 7 מ' וחדר מכשירים
מספר: תא/ 03/ 5749
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצבת תורן בגובה 7מ' וחדר מכשירים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואחד העם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6937חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200400308/01/2004