הצעת דיר צאן(לגידול בשר) מתבן,מחסן וגדר רשת

בקשה ועדה מקומית 49/ 17509

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור הקלה מתכנית
שם: הצעת דיר צאן(לגידול בשר) מתבן,מחסן וגדר רשת
מספר: 49/ 17509
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצעת דיר צאן (לגידול בשר) מתבן, מחסן וגדר רשת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17509חלק49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה22/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201100722/09/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201100611/08/2011