הצעת דרך גישה ברוחב 4 מטר דיר חנא

תוכנית ג/ 11640

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הצעת דרך גישה ברוחב 4 מטר דיר חנא
מספר: ג/ 11640
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצעת דרך גישה ברוחב 4 מ' חלקות מס'
,25 ,24 ,23 ,22 גוש 19430

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק2223-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3492שנוי יעוד למגורים ותעשיה זעירה-דיר חנא דרומיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/06/2000
קבלת תכנית07/12/1999