הצעת דרך גישה, ביטול חלק מכביש, סכנין

תוכנית ג/ 7586

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הצעת דרך גישה, ביטול חלק מכביש, סכנין
מספר: ג/ 7586
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי למתאר ג/ 668 הצעת דרך גישה בהתאם למצוין
בתשריט המצורף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19287חלק19-22, 25, 47-48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/12/1994תאריך פרסום: 25/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4269. עמוד: 1069. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים11/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 11/12/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות13/04/1994תאריך פרסום: 13/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4207. עמוד: 2945. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים10/03/1994תאריך פרסום בעיתון: 10/03/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה01/04/1992
קבלת תכנית18/12/1991