הצרת דרך גישה , טורעאן

תוכנית גנ/ 16782

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצרת דרך גישה , טורעאן
מספר: גנ/ 16782
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת דרך גישה מס' 29 מ - 10 מ' ל - 6 מ'
שינוי קווי בנין
השבת זכויות בניה עפ"י תוכנית קודמת ג/ 8584

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מדרך למגורים
שינוי יעוד ממגורים לדרך
שינוי קווי בנין כמצויין בתשריט
קביעת הוראות בינוי ופיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיטורעאןטורעאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16610חלק3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10689שכונת מגורים בצפון טורען, טורעןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4419. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3645. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2007
קבלת תכנית19/12/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה