הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, איכסאל

תוכנית גנ/ 17043

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, איכסאל
מספר: גנ/ 17043
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הצרת דרך מאושרת ואישור קווי בניין קיימים .

עיקרי הוראות התכנית :
הצרת דרך מאושרת ואישור קווי בניין קיימים ושנוי חלק מדרך מאושרת לדרך משולבת .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16903חלק47-48, 65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/07/2007
קבלת תכנית27/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007