הצרת דרך לצורך הסדרת מבנים קיימים, כפר כנא

תוכנית גנ/ 18584

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצרת דרך לצורך הסדרת מבנים קיימים, כפר כנא
מספר: גנ/ 18584
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרך

עיקרי ההוראות:
הסדרת דרך
אישור קווי בנין לפי סעיף בניינים קיימים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17398חלק23, 32, 34, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/03/2010
קבלת תכנית16/12/2009