הצרת דרך מס' 12 , סכנין .

תוכנית ג/ 19987

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הצרת דרך מס' 12 , סכנין .
מספר: ג/ 19987
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצרת דרך מס' 12 בסכנין.

עיקרי ההוראות:
הצרת דרך מס' 12 בסכנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19281חלק29, 72, 98, 109, 137
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/05/2012
קבלת תכנית22/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201201223/07/2012