הצרת דרך מס' 23 בעראבה מ- 16 מ' ל- 12 מ'.

תוכנית ג/ 12455

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצרת דרך מס' 23 בעראבה מ- 16 מ' ל- 12 מ'.
מספר: ג/ 12455
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ברוחב כביש מס' 23 בעראבה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19353חלק36-38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 228. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2001. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/08/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2001
קבלת תכנית03/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301310/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200200107/01/2002