הצרת דרך מס' 93 מרוחב 10 מ' לרוחב 8 מטר, כפר יאסיף:

תוכנית ג/ 14239

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הצרת דרך מס' 93 מרוחב 10 מ' לרוחב 8 מטר, כפר יאסיף:
מספר: ג/ 14239
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת אחוזי בניה
ב. הקטנת קו נסיגה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיכפר יאסיףכפר יאסיף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18766חלק657-8, 50-51, 56-57, 63-64, 66-67, 71, 79, 110-113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9078תכנית למרכז הכפר, שינוי למתאר, כפר יסיף.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/2007תאריך פרסום: 07/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5627. עמוד: 1547. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2006תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 2536. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/09/2003
קבלת תכנית10/09/2003