הצרת דרך מקומית כפר כנא:

תוכנית ג/ 14133

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצרת דרך מקומית כפר כנא:
מספר: ג/ 14133
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך מס' 2 בכפר כנא

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17390חלק1, 11-13, 15-18, 62
17391חלק16, 32
17930חלק79
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/08/2003
קבלת תכנית27/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל200400116/02/2004