הצרת דרך מקומית, משהד

תוכנית ג/ 14543

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצרת דרך מקומית, משהד
מספר: ג/ 14543
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצרת דרך מס' 18 מ - 16 מ' ל - 14 מ' עפ"י מבנים קיימים ובהתאם לתוכניות חלוקה מאושרות והיתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17467חלק6
17468חלק8-9, 63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6228שנוי יעוד למגורים, משהדשינוי
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/08/2004
קבלת תכנית09/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402218/08/2004