הצרת דרך מ- 13 מטר ל - 10 מטר למתן לגיטימציה למבנים קיימים

תוכנית ג/ 12311

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצרת דרך מ- 13 מטר ל - 10 מטר למתן לגיטימציה למבנים קיימים
מספר: ג/ 12311
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן את השטחים המותחמים בקו עבה ולקבוע הנחיות תכנון בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה כולל יעודם מחדש.
קביעת הוראות בניה לצורך הוצאת היתרי בניה בשטח תכנית זו.
יעוד שטחים מספורט לשטח לבנייני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18817חלק1, 5, 25, 36-37
18818חלק16, 22-23, 62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3957חלוקת מגרשים לבניה - דיר אל אסדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית21/02/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200915/05/2002