הצרת דרך, איכסאל

תוכנית גנ/ 16871

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצרת דרך, איכסאל
מספר: גנ/ 16871
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנית למתן לגיטימציה לבנייה בתים למגורים .

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין באותו אזור .
שינוי תוואי כביש אשר כולל ביטול קטע כביש .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16906חלק59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
תוכניתג/ 714תכנית מתאר איכסאלשינוי
תוכניתג/ 5412יעוד שטחים ושנויים בתואי דרכים ובית קברות איכסאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/04/2007
קבלת תכנית13/02/2007