הצרת רוחב הדרך והקלת קו בנין מדרך 805. שינוי למתאר, סכנין.

תוכנית ג/ 9354

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הצרת רוחב הדרך והקלת קו בנין מדרך 805. שינוי למתאר, סכנין.
מספר: ג/ 9354
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת רוחב דרך מס' 805 ל- 30 מ' והקטנת קו
הבנין כלפי דרך מס' 805 מצפון ומדרום ל-20 מ' מציר
הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19278חלק4, 18
19279חלק24, 41, 45, 50, 74-79, 8122, 25-26, 40, 46, 56, 80
19281חלק26, 29, 75, 108, 11222, 25, 27-28, 72-74, 77-80, 89-98, 109, 113-114
19282חלק98-10187, 93-95, 97, 102-103
19284חלק4714-20, 33-34, 46, 48-51, 71-72
19286חלק23-24
19290חלק13089-90, 92, 95, 100-101, 103-105, 123-126, 128, 131, 136-137
19291חלק2522, 26, 28, 80-81, 84-85, 88-89, 94
19314חלק46-47, 5039-45, 49, 51-53, 92
19316חלק1-2, 27, 29, 35, 85, 89, 91-9228, 30, 33-34, 36, 39, 41-42, 82, 84, 86, 90
19317חלק1, 31-32, 972-3, 10, 24-27, 30, 33, 91, 94-95
19318חלק1, 17, 24, 64-652, 8-9, 11-12, 14-16, 18, 22-23, 25-27, 46, 61
19319חלק8-9, 12, 181-5, 7, 11, 16-17, 19, 24, 66
19321חלק872, 4-5, 21, 40, 42-43, 46-47, 50, 88-92, 94-95, 156, 268-269, 274
19322חלק41, 5, 12, 51-52, 59, 68-70, 72, 259-260
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 03/07/1998.
פרסום לאישור ברשומות30/06/1998תאריך פרסום: 30/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4659. עמוד: 4408. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/06/1998
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/1997
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1997.
פרסום להפקדה ברשומות02/03/1997תאריך פרסום: 02/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4499. עמוד: 2418. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/01/1997
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1996
קבלת תכנית11/07/1996