הצרת תוואי דרך מס' 39 בצומת דרכים 14 ו - 39 בצפון סכנין:

תוכנית ג/ 14020

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הצרת תוואי דרך מס' 39 בצומת דרכים 14 ו - 39 בצפון סכנין:
מספר: ג/ 14020
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הזזת והקטנת כביש 39 והקטנת קווי בניה (כפי שקיים, הגדלת צפיפות מ-4 יח"ד ל - 6 יח"ד).
הוראות התוכנית תואמות לג/ 6386 ובנוסף למטרות התוכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19320חלק75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2003
קבלת תכנית10/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200302524/12/2003