הקטנת גודל מגרש מינימלי, קווי בנין והעברת זכויות והגדלת יח"ד , רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת גודל מגרש מינימלי, קווי בנין והעברת זכויות והגדלת יח"ד , רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה למגרשים , הגדרת מגרש מינימלי, קווי בניה ומס' יחידות דיור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק4241
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200501130/11/2005