הקטנת דרך ושינוי סיווגו-ריינה:

תוכנית ג/ 13985

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת דרך ושינוי סיווגו-ריינה:
מספר: ג/ 13985
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי וסיווג דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק12-14, 17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
תוכניתג/ 12107תכנון שכונת מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/06/2003
קבלת תכנית02/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400114/01/2004