הקטנת דרך קיימת מרוחב 10 מ' ל-8 מ' והמרת השטח המוקצה למגורים ג'.

תוכנית טר/ 2348

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת דרך קיימת מרוחב 10 מ' ל-8 מ' והמרת השטח המוקצה למגורים ג'.
מספר: טר/ 2348
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הקטנת דרך קיימת מרוחב 10 מ' ל-8 מ'
והמרת השטח המוקצה למגורים ג'.
- קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7778חלק45-46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3005טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2003תאריך פרסום: 04/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5222. עמוד: 4024. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1510. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/12/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/10/2001
קבלת תכנית23/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301011/06/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים28027/02/2003