הקטנת מפרץ חניה מ31- מר' ל - 15 מר'

תוכנית ג/ 11076

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת מפרץ חניה מ31- מר' ל - 15 מר'
מספר: ג/ 11076
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
9.1 הקטנת מפרץ חניה מ- 31 מ"ר ל-15 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק129
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1999
קבלת תכנית06/12/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301029/04/2003