הקטנת מפרץ, רמת ישי

תוכנית ג/ 14369

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת מפרץ, רמת ישי
מספר: ג/ 14369
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקטנת מפרץ חניה ע"י שינוי ייעוד חלק מדרך (חניה) למגורים ב' , תוך שמירה על מרחק מינימלי של 3.00 מ' מהמבנה הקיים
שינוי קו בנין למבנים קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק129
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4564. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/10/2004תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 277. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2004. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/12/2003
קבלת תכנית07/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500112/01/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים44528/10/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200302524/12/2003