הקטנת סובה ושינוי בקו בנין-ריינה

תוכנית ג/ 14362

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת סובה ושינוי בקו בנין-ריינה
מספר: ג/ 14362
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי גבולות והקטנת רוחב דרך מס' 45 מ - 10 מטר ל - 8 מטר וקביעת קווי בנין צידיים חדשים.

עיקרי הוראות התכנית:
* קביעת קווי בניין חדשים ע"מ לתת לגיטימציה לבנייה הקיימת עפ"י היתר, וכדי לאפשר תוספות בניה מעל לבנייה הקיימת.
* שינוי רוחב דרך מס' 45 והקטנת הסובה ע"מ למנוע חפיפה בין שטח הדרך לבין שטח הבית הקיים עפ"י היתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17524חלק2, 4-7, 12, 117, 501
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1907.
החלטה בדיון באישור תכנית21/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2688. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2003
קבלת תכנית07/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502021/09/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים50521/04/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401607/07/2004