הקטנת קו בניין אחורי

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בניין אחורי
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בניין אחורי

עיקרי ההוראות:
הקטנת קו בניין אחורי מ-6 מ' ל-1.5 מ', לצורך הרחבת דירה בקומת קרקע , בחלקה הצפון מזרחי של החלקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעד

תיאור המיקום:
שכונה: רובע H
רחוב: רבן יוחנן בן זכאי 25

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5457חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).כפיפות
תוכניתגז/ במ/ 195מזור החדשה.שינוי
תוכניתאל/ מק/ 195/ 10הגדרת קווי בניןכפיפות
תוכניתאל/ 195/ 15תוספת שטח עיקרי לכל יח"ד, שטח שרות לכל יח"ד, שטח לחדרי יציאה לגג.כפיפות
תוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ גשינוי הוראות תכנוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/2011תאריך פרסום: 09/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6197. עמוד: 2355. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2010