הקטנת קו בניין מ- 65 ל- 35. לחלק השטח למגרשי בניה ושטח לבנייני ציבור ולהתוות..

תוכנית מש/ 644/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בניין מ- 65 ל- 35. לחלק השטח למגרשי בניה ושטח לבנייני ציבור ולהתוות..
מספר: מש/ 644/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בניין מ- 65 ל- 35. לחלק השטח למגרשי בניה ושטח לבנייני ציבור ולהתוות דרכים חדשות. הכול לפי התשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/01/1970תאריך פרסום: 22/01/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1595. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית22/01/1970