הקטנת קו בנין , סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 04/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין , סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 04/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קוי בניה לפי תשריט ואיחוד וחלוקה בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19315חלק67
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2005תאריך פרסום: 30/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5464. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500430/04/2005