הקטנת קו בנין אחורי לפרגולה

תוכנית בר/ מק/ 417/ 12/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין אחורי לפרגולה
מספר: בר/ מק/ 417/ 12/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין אחורי לפרגולה מ 5.0 מ' ל 3.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
כפר אביב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4658חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 417/ 12הרחבה למגורים - כפר אביב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2006תאריך פרסום: 28/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5545. עמוד: 3950. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות08/03/2006תאריך פרסום: 08/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5503. עמוד: 2171. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200507829/03/2006