הקטנת קו בנין אחורי מ- 5 מ' ל- 3 מ',קביעת אחוז בניה לקומה %40 סה"כ %120 למגרש

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין אחורי מ- 5 מ' ל- 3 מ',קביעת אחוז בניה לקומה %40 סה"כ %120 למגרש
מספר: הצ/ 7/ 1/ 91
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.הקטנת קו בנין אחורי מ- 5 מ' ל- 3 מ'.
2.קביעת אחוז בניה לקומה %40 סה"כ %120 למגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 54

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/04/1994תאריך פרסום: 21/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4208. עמוד: 2979. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1993.
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4128. עמוד: 3582. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה28/04/1993
קבלת תכנית04/03/1993