הקטנת קו בנין בכביש מס' 29, דיר חנא

תוכנית ג/ 10705

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין בכביש מס' 29, דיר חנא
מספר: ג/ 10705
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19410חלק1-2, 7-15, 21-23, 56, 71, 74
19411חלק76, 78
19415חלק104, 111-113
19416חלק25-26, 58-60, 65
19418חלק38, 54-5518, 36-37, 39-40, 47-49, 51-53, 56-57, 59, 67, 102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6267דיר חנא צפוניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2251. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2001. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית22/11/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1999תאריך פרסום: 23/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4826. עמוד: 1473. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1998
קבלת תכנית07/04/1998