הקטנת קו בנין כפר סאלמה

תוכנית ג/ 8474

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין כפר סאלמה
מספר: ג/ 8474
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין: למגרשים 115 ו-110.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה

תיאור המיקום:
ישוב: סלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19456חלק110, 115
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
תוכניתג/ 2744חלוקת מגרשים בנחל צלמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/1996תאריך פרסום: 16/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4371. עמוד: 1207. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים14/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/11/1995
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות10/08/1995תאריך פרסום: 10/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4326. עמוד: 4433. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה06/07/1994
קבלת תכנית03/04/1994