הקטנת קו בנין לדרך מס' 19, סחנין

תוכנית ג/ לג/ מק/ 9623/ 02/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין לדרך מס' 19, סחנין
מספר: ג/ לג/ מק/ 9623/ 02/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין לפי מצב קיים ( תרשיט).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/2002תאריך פרסום: 16/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5138. שנה עברית: התשסג .