הקטנת קו בנין מערבי אחורי, סכנין

תוכנית ג/ לג/ מק/ 6342/ 01/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין מערבי אחורי, סכנין
מספר: ג/ לג/ מק/ 6342/ 01/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניןמערבי ואחורי מ- 4 מטר ל- "0".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19269חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/2003תאריך פרסום: 08/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5178. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300128/01/2003