הקטנת קו בנין מ-55 מ' ל-30 מ'.שינוי יעוד אדמה מאזור צבורי פתוח למגורים ג'.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 62/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין מ-55 מ' ל-30 מ'.שינוי יעוד אדמה מאזור צבורי פתוח למגורים ג'.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 62/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקטנת קו בנין מ-55 מ' ל-30 מ'.
2. שינוי יעוד אדמה מאזור צבורי פתוח למגורים ג'.
3. פתיחת דרך משולבת.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק14, 42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1996.
פרסום לאישור ברשומות28/02/1996תאריך פרסום: 28/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4386. עמוד: 2021. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים25/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1994.
פרסום להפקדה ברשומות30/01/1994תאריך פרסום: 30/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4188. עמוד: 1984. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1993
קבלת תכנית28/12/1992