הקטנת קו בנין צדדי מ-3.00 מ' ל-2.18 מ' והגדלת אחוזי בניה למגורים

תוכנית לה/ 190/ 9/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין צדדי מ-3.00 מ' ל-2.18 מ' והגדלת אחוזי בניה למגורים
מספר: לה/ 190/ 9/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקטנת קו בנין צדדי מ-3.00 מ' ל-2.18 מ'.
ב. הגדלת אחוזי בניה למגורים מ- % 90.0 לשתי הקומות עבור
דירות לפי המסומן בתכנית הקומה ל-% 94.0 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלהרמלהרמלההלל אברהם

תיאור המיקום:
רחוב: הלל אברהם 2/ 7 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5804חלק77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3424. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 816. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/01/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/12/2001
קבלת תכנית07/11/2001