הקטנת קו בנין קדמי ואחורי.

תוכנית מש/ מק/ 8/ 1/ 94

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין קדמי ואחורי.
מספר: מש/ מק/ 8/ 1/ 94
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בנין קדמי ואחורי.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי לבינוי ע"פי תכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1001 ובמיוחד הקטנת קווי בנין קדמי ואחורי.
1.1 הקטנת קו בנין קדמי צפוני במקום 5 מ', ל 2 מ'.
1.2 הקטנת קו בנין אחורי דרומי במקום 4.5 מ' ל 3 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרביר א סכה

תיאור המיקום:
שכונת אבו יאסין.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8656חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/05/2008תאריך פרסום: 28/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5813. עמוד: 3271. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות05/12/2007תאריך פרסום: 05/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5746. עמוד: 808. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200705429/10/2007