הקטנת קו בנין קדמי

תוכנית בר/ מק/ 14/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין קדמי
מספר: בר/ מק/ 14/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין קדמי מכביש מ- 5 מ' ל- 0.0 מ'. תכנית בסמכות ועדה מקומית לתכנון ולבניה, עפ"י תיקון 43 לחוק התכנון והבניה, סעיף מס' 62 א(א)(4).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 14ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. קביעת יעדים ואזורים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/09/2004תאריך פרסום: 01/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5326. עמוד: 3900. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200410130/09/2004