הקטנת קו בנין קדמי.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקטנת קו בנין קדמי.
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין קדמי מ- 5.00 מ' ל- 1.00מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדחוני המעגל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5456חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/2005תאריך פרסום: 10/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5396. עמוד: 2604. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות02/11/2004תאריך פרסום: 02/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5338. עמוד: 312. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200408227/06/2004