הקטנת קו בנין, גודל מגרש , איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 03/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין, גודל מגרש , איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 03/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי לבנין אחד ולשני מבנים ואיחוד וחלוקה בהסכמה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק92
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/10/2003תאריך פרסום: 08/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5230. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2003תאריך פרסום: 19/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5195. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300630/06/2003