הקטנת קו בנין, מושב מאור.

תוכנית מק/ מ/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין, מושב מאור.
מספר: מק/ מ/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הקטנת קו בנין אחורי למבני מגורים בנחלות
מ- 4 מ' ל- אפס.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור

תיאור המיקום:
ישוב: מאור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8801חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/2000תאריך פרסום: 16/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4872. שנה עברית: התשס .