הקטנת קו בנין, ניוד אחוזי בניה, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 03/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין, ניוד אחוזי בניה, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 03/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק39