הקטנת קו בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 03/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנת קו בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 03/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין מ- 3 מטר ל- 2 מטר מצפון וממזרח מ- 3 מטר ל- 1.8 מטר לפי תכנית ג/ 9169.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19320חלק62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/03/2004תאריך פרסום: 14/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5282. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/06/2003תאריך פרסום: 03/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5191. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300731/07/2003